1246804638_img-d41d8cd98f00b204e9800998e


Tässä kirjassa Ross W Greene esittelee oman toimintamallinsa, yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun (CPS), jonka avulla voidaan auttaa haasteellisesti käyttäytyviä lapsia entistä tehokkaammin. Kirjassa kuvataan käytännönläheisesti opettajan ja oppilaan välisiä vuorovaikutustilanteita ja annetaan valaisevia esimerkkejä, miten haastavia lapsia kutsutaan yhteistyöhön käytösongelmien kesyttämiseksi.

 

Kirja tarjoaa tehokkaita välineitä luokan ryhmädynamiikan kehittämiseen, koulukiusaamiseen puuttumiseen sekä opettajan ja vanhempien yhteistyön edistämiseen. Greenen esittelemä lähestymistapa soveltuu käytettäväksi sekä ala- että yläkouluissa, niin tavallisissa luokissa kuin erityisluokissakin. Se soveltuu erinomaisesti myös lastenkoteihin, nuorisokoteihin sekä lasten ja nuorten psykiatrisiin hoitoyksiköihin.

 

Lapsemme kaipaavat ymmärrystä, opettajat tietoa toimivista auttamiskeinoista ja koulut tehokkaita menetelmiä syrjäytymisen ehkäisyyn. Meillä ei ole varaa hukata yhtäkään lasta! Muutos on välttämätön. Oletko valmis, otatko haasteen vastaan?

 

 

 

OMA ARVIO:***